Quy Trình Tuyển Sinh Tại Trung Tâm Du Học Kotobuki

I. KHỞI ĐỘNG

 1. Tư vấn, chọn trường
 2. Ký hợp đồng
 3. Nộp hồ sơ
 4. Đào tạo tiếng

II. ĐỐI MẶT, THỬ THÁCH

 1. Phỏng vấn trường
 2. Gửi hồ sơ sang trường
 3. Bổ sung hồ sơ ( Nếu thiếu)
 4. Thi năng lực tiếng Nhật

III. TĂNG TỐC

 1. Chuyển hồ sơ lên cục XNC
 2. Cục XNC gọi về check
 3. Nhận kết quả thi năng lực tiếng Nhật

IV. VỀ ĐÍCH

 1. Nhận kết quả COE
 2. Đóng học phí, KTX
 3. Xin visa
 4. Nhập cảnh vào Nhật

Leave Comments

0982 047 836
0982047836